เกี่ยวกับเรา
ชมรมภัตตาคารและร้านอาหารจังหวัดเชียงใหม่ มีความยินดีและมีเป้าประสงค์เชิญชวนผู้ประกอบ การทุกภาคส่วนเข้าเป็นสมาชิกของชมรม

 
รายนามสมาชิก
ดูทั้งหมด >>

ชมรมภัตตาคาและร้านอาหารจังหวัดเชียงใหม่ วันที่25ส.ค2561 ภัตตาคารเจี่ยท้งเฮง สาขา ศรีดอนไชย เพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่สมาชิกและ ให้ความรู้ด้านการตกแต่งจานอาหารfood stylist โดยเชฟประชัน วงศ์อุทัยพันธ์

 
 
 
 
  
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านต่อ อ่านต่อ อ่านต่อ อ่านต่อ

ภาพกิจกรรมของชมรม

 

 ผู้สนับสนุน  
Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image