เกี่ยวกับเรา
ชมรมภัตตาคารและร้านอาหารจังหวัดเชียงใหม่ มีความยินดีและมีเป้าประสงค์เชิญชวนผู้ประกอบ การทุกภาคส่วนเข้าเป็นสมาชิกของชมรม

 
รายนามสมาชิก
ดูทั้งหมด >>

การติดต่อกับชมรมฯ

สำนักงานปัจจุบัน ร้านอาหาร แกงร้อนบ้านสวน
149/3 หมู่ 2 ซอย ชมดอย ถ.คลองชลประทาน ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 0-5321-3695 , 081-5315810 โทรสาร 0-5321-3695
e-mail: cmrclub.net@hotmail.com

แบบฟอร์มการติดต่อ
กรอกแบบฟอร์มด้านล่างเพื่อส่งรายละเอียด
ติดต่อเกี่ยวกับ :
ชื่อ - นามสกุล :
E-mail :
หมายเลขโทรศัพท์ :
หัวข้อ :
ข้อความ :