เกี่ยวกับเรา
ชมรมภัตตาคารและร้านอาหารจังหวัดเชียงใหม่ มีความยินดีและมีเป้าประสงค์เชิญชวนผู้ประกอบ การทุกภาคส่วนเข้าเป็นสมาชิกของชมรม

 
รายนามสมาชิก
ดูทั้งหมด >>

รายนามสมาชิก

รายนามร้านอาหารทุกประเภท |
 
ท่าน้ำ

เลขที่ 7/1 ถ.ป่าแดด ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 053-275125

    เมนูแนะนำ แกงฮังเล/ ยำสมุนไพร /แกงแคไก่