เกี่ยวกับเรา
ชมรมภัตตาคารและร้านอาหารจังหวัดเชียงใหม่ มีความยินดีและมีเป้าประสงค์เชิญชวนผู้ประกอบ การทุกภาคส่วนเข้าเป็นสมาชิกของชมรม

 
รายนามสมาชิก
ดูทั้งหมด >>

รายนามสมาชิก

รายนามร้านอาหารทุกประเภท |
 
มิกซ์บาร์ & ห้องอาหารม๊อกซี่

100 ถ.ช้างคลาน ต.ช้างคลาน อ.เมือง เชียงใหม่ (1 จุด)