เกี่ยวกับเรา
ชมรมภัตตาคารและร้านอาหารจังหวัดเชียงใหม่ มีความยินดีและมีเป้าประสงค์เชิญชวนผู้ประกอบ การทุกภาคส่วนเข้าเป็นสมาชิกของชมรม

 
รายนามสมาชิก
ดูทั้งหมด >>

รายนามสมาชิก

รายนามร้านอาหารทุกประเภท |
 
สวนอาหารบัว

65 หมู่ 3 ถ.เชียงใหม่ - สันกำแพง ต.สันกำแพง  เชียงใหม่  50130 โทร.053-390383/081-9512770