เกี่ยวกับเรา
ชมรมภัตตาคารและร้านอาหารจังหวัดเชียงใหม่ มีความยินดีและมีเป้าประสงค์เชิญชวนผู้ประกอบ การทุกภาคส่วนเข้าเป็นสมาชิกของชมรม

 
รายนามสมาชิก
ดูทั้งหมด >>

รายนามสมาชิก

รายนามร้านอาหารทุกประเภท |
 
ลีลาเบียร์สด

11/14 ม.2 ต.ช้างเผือก อ.เมือง เชียงใหม่ 086-6070302 /053-215070

คุณณัฐศักดิ์นนท์ ประทุมสุวรรณ