เกี่ยวกับเรา
ชมรมภัตตาคารและร้านอาหารจังหวัดเชียงใหม่ มีความยินดีและมีเป้าประสงค์เชิญชวนผู้ประกอบ การทุกภาคส่วนเข้าเป็นสมาชิกของชมรม

 
รายนามสมาชิก
ดูทั้งหมด >>

รายนามสมาชิก

รายนามร้านอาหารทุกประเภท |
 
บ้านกับดอย

เลขที่ 59/3 หมู่ 1 ถ.คันคลองชลประทาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 053-212700

     เมนูแนะนำ  เมี่ยงปลาทับทิม / ยำสาวดอยกุ้งสด