เกี่ยวกับเรา
ชมรมภัตตาคารและร้านอาหารจังหวัดเชียงใหม่ มีความยินดีและมีเป้าประสงค์เชิญชวนผู้ประกอบ การทุกภาคส่วนเข้าเป็นสมาชิกของชมรม

 
รายนามสมาชิก
ดูทั้งหมด >>

รายนามสมาชิก

รายนามร้านอาหารทุกประเภท |
 
เฮือนโบราณบ้านฮิมปิง

เลขที่ 154 /1 ถ.เชียงใหม่ – ลำพูน โทร.053-240270

เมนูแนะนำ ต้มแซบซี่โครงอ่อน/ ปูนิ่มผัดผงกะหรี่