เกี่ยวกับเรา
ชมรมภัตตาคารและร้านอาหารจังหวัดเชียงใหม่ มีความยินดีและมีเป้าประสงค์เชิญชวนผู้ประกอบ การทุกภาคส่วนเข้าเป็นสมาชิกของชมรม

 
รายนามสมาชิก
ดูทั้งหมด >>

รายนามสมาชิก

รายนามร้านอาหารทุกประเภท |
 
ผาลาดตะวันรอน

เลขที่ 100 สุดถนนสุเทพ หลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร. 053-216576/053-217073 

     เมนูแนะนำ ต้มยำกุ้งน้ำข้น ขาหมูตะวันรอน