เกี่ยวกับเรา
ชมรมภัตตาคารและร้านอาหารจังหวัดเชียงใหม่ มีความยินดีและมีเป้าประสงค์เชิญชวนผู้ประกอบ การทุกภาคส่วนเข้าเป็นสมาชิกของชมรม

 
รายนามสมาชิก
ดูทั้งหมด >>

รายนามสมาชิก

รายนามร้านอาหารทุกประเภท |
 
ซุ้มสบาย

เลขที่ 108 ถ.ศิริมังคลาจารย์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 053 894950-2

     เมนูแนะนำ หมูกระทะ /กุ้งกระทะ