เกี่ยวกับเรา
ชมรมภัตตาคารและร้านอาหารจังหวัดเชียงใหม่ มีความยินดีและมีเป้าประสงค์เชิญชวนผู้ประกอบ การทุกภาคส่วนเข้าเป็นสมาชิกของชมรม

 
รายนามสมาชิก
ดูทั้งหมด >>

รายนามสมาชิก

รายนามร้านอาหารทุกประเภท |
 
อัมพรไส้อั่วเม็งราย

เลขที่ 322 ถ.เชียงใหม่ –ลำพูน โทร.053-282587

เมนูแนะนำ ข้าวซอยไก่ /ไส้อั่ว