เกี่ยวกับเรา
ชมรมภัตตาคารและร้านอาหารจังหวัดเชียงใหม่ มีความยินดีและมีเป้าประสงค์เชิญชวนผู้ประกอบ การทุกภาคส่วนเข้าเป็นสมาชิกของชมรม

 
รายนามสมาชิก
ดูทั้งหมด >>

รายนามสมาชิก

รายนามร้านอาหารทุกประเภท |
 
บ้านไร่ยามเย็น

เลขที่ 14 ม.3 ถ.เจริญราษฏร์ ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร.  053-244796 /053-247999

เมนูแนะนำ ยำยอดมะขาม / ลาบคั่ว / ส้าผักแพะ/แกงโฮ๊ะ/ แกงผักหวาน