เกี่ยวกับเรา
ชมรมภัตตาคารและร้านอาหารจังหวัดเชียงใหม่ มีความยินดีและมีเป้าประสงค์เชิญชวนผู้ประกอบ การทุกภาคส่วนเข้าเป็นสมาชิกของชมรม

 
รายนามสมาชิก
ดูทั้งหมด >>

รายนามสมาชิก

รายนามร้านอาหารทุกประเภท |
 
บ้านไร่สเต๊กเอ้าส์

94 ถ.เจริญราษฏร์ ต.วัดเกตุ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 053-248415/089-6356565