เกี่ยวกับเรา
ชมรมภัตตาคารและร้านอาหารจังหวัดเชียงใหม่ มีความยินดีและมีเป้าประสงค์เชิญชวนผู้ประกอบ การทุกภาคส่วนเข้าเป็นสมาชิกของชมรม

 
รายนามสมาชิก
ดูทั้งหมด >>

รายนามสมาชิก

รายนามร้านอาหารทุกประเภท |
 
คุ้มขันโตก

เลขที่ 139 หมู่ 4 ต.หนองป่าครั่ง  อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร.053-304121-3

    เมนูแนะนำ   อาหารชุดขันโตก ไก่ทอด /น้ำพริกอ่อง/แกงฮังเล/ แคบหมู/หมี่กรอบ/ข้าวเหนียว