เกี่ยวกับเรา
ชมรมภัตตาคารและร้านอาหารจังหวัดเชียงใหม่ มีความยินดีและมีเป้าประสงค์เชิญชวนผู้ประกอบ การทุกภาคส่วนเข้าเป็นสมาชิกของชมรม

 
รายนามสมาชิก
ดูทั้งหมด >>

รายนามสมาชิก

รายนามร้านอาหารทุกประเภท |
 
ตะวันแดงสาดแสงเดือน

เลขที่ 73 ถ.เลียบคลองชลประทาน อ.เมือง เชียงใหม่ โทร.053-404801-4 /089-8110504