เกี่ยวกับเรา
ชมรมภัตตาคารและร้านอาหารจังหวัดเชียงใหม่ มีความยินดีและมีเป้าประสงค์เชิญชวนผู้ประกอบ การทุกภาคส่วนเข้าเป็นสมาชิกของชมรม

 
รายนามสมาชิก
ดูทั้งหมด >>

รายนามสมาชิก

รายนามร้านอาหารทุกประเภท |
 
ครัวเพชรดอยงาม

เลขที่ 267/1 ถ.มหิดล ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร.053-204517

เมนูแนะนำ ยำสมุนไพร/ ลาบปลาเพลี้ย/แกงหน่อไม้ปลาจี่/น้ำพริกเห็ดหล่ม