เกี่ยวกับเรา
ชมรมภัตตาคารและร้านอาหารจังหวัดเชียงใหม่ มีความยินดีและมีเป้าประสงค์เชิญชวนผู้ประกอบ การทุกภาคส่วนเข้าเป็นสมาชิกของชมรม

 
รายนามสมาชิก
ดูทั้งหมด >>

รายนามสมาชิก

รายนามร้านอาหารทุกประเภท |
 
เอื้องผึ้งจันผา

145 หมู่ 4  ต. หนองป่าครั่ง  อ. เมือง  จ. เชียงใหม่  50000
โทร. 053-245979 / 0801242420 โทรสาร. 053 - 245979

Website: www.eungphungrestaurant.com
E-mail: emial.mattana 2528@hotmail.com

เมนูอาหารแนะนำ

ปลาช่อนไร้ก้าง
ทับทิมสมุนไพร
ไก่เอื้องผึ้ง
ออเดิฟเมือง
ยำคะน้ากุ้งสด
ไก่ทอดน้ำปลา