เกี่ยวกับเรา
ชมรมภัตตาคารและร้านอาหารจังหวัดเชียงใหม่ มีความยินดีและมีเป้าประสงค์เชิญชวนผู้ประกอบ การทุกภาคส่วนเข้าเป็นสมาชิกของชมรม

 
รายนามสมาชิก
ดูทั้งหมด >>

ข่าวสารจากชมรม

 
การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560 ณ ภัตตาคารเจี่ยท้งเฮง สาขาศรีดอนไชย และคืนเงิน0.5% ร้านสมาชิกที่สั้งซื้อผลิตภัณฑ์บุญรอด

รายละเอียด
 
การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560 ณ ภัตตาคารเจี่ยท้งเฮง สาขาศรีดอนไชย และคืนเงิน0.5% ร้านสมาชิกที่สั้งซื้อผลิตภัณฑ์บุญรอด

รายละเอียด
 
การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560 ณ ภัตตาคารเจี่ยท้งเฮง สาขาศรีดอนไชย และคืนเงิน0.5% ร้านสมาชิกที่สั้งซื้อผลิตภัณฑ์บุญรอด

รายละเอียด
 
ชมรมภัตตาคารและร้านอาหารเชียงใหม่ ร่วมจัดเลี้ยงอาหารแก่ประชาชนที่มาร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

รายละเอียด
 
ชมรมภัตตาคารและร้านอาหารเชียงใหม่ ร่วมจัดเลี้ยงอาหารแก่ประชาชนที่มาร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

รายละเอียด
 
ชมรมภัตตาคารและร้านอาหารเชียงใหม่ ร่วมจัดเลี้ยงอาหารแก่ประชาชนที่มาร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

รายละเอียด
 
ชมรมภัตตาคารและร้านอาหารเชียงใหม่ ร่วมจัดเลี้ยงอาหารแก่ประชาชนที่มาร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

รายละเอียด
 
ชมรมภัตตาคารและร้านอาหารเชียงใหม่ ร่วมจัดเลี้ยงอาหารแก่ประชาชนที่มาร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

รายละเอียด
 
ชมรมภัตตาคารและร้านอาหารเชียงใหม่ ร่วมจัดเลี้ยงอาหารแก่ประชาชนที่มาร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

รายละเอียด
 
ชมรมภัตตาคารและร้านอาหารเชียงใหม่ ร่วมจัดเลี้ยงอาหารแก่ประชาชนที่มาร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

รายละเอียด
 
การจับรางวัล กิจกรรม "ท้าตะลุยชิมอาหารเปิดประสบการณ์ท่องเที่ยวเชียงใหม่

รายละเอียด
 
การจับรางวัล กิจกรรม "ท้าตะลุยชิมอาหารเปิดประสบการณ์ท่องเที่ยวเชียงใหม่

รายละเอียด
 
ร่วมงานเปิดChiangmai MINI TOP CHEF

ชมรมภัตตาคารและร้านอาหารจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานเปิด CHIANGMAI MINI TOP CHEF  ณ ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็

รายละเอียด
 
CHIANGMAI MINI TOP CHEF

รายละเอียด
 
สวัสดีปีใหม่ 2560

ชมรมภัตตาคารและร้านอาหารเชียงใหม่ โดย ประธานชมรมฯ คุณชวลืต  ฉ่อนเจริญ และคณะกรรมการช

รายละเอียด
 
สวัสดีปีใหม่ 2560

ชมรมภัตตาคารและร้านอาหารจังหวัดเชียงใหม่ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ คุณอรชร  จันทร์วิวั

รายละเอียด
 
สวัสดีปีใหม่ 2560

คุณชวลิต  ฉ่อนเจริญ ประธานชมรมภัตตาคารและร้านอาหารจังหวัด เชียงใหม่  พร้อมคณะกรรมกา

รายละเอียด
 
กิจกรรมงานแถลงข่าว"ท้าตะลุยชิมอาหารเปิดประสบการณ์ท่องเที่ยวเชียงใหม่"

ภาพบรรยากาศกิจกรรมงานแถลงข่าว "ท้าตะลุยชิมอาหารเปิดประสบการณ์ท่องเที่ยวเชียงใหม่"  

รายละเอียด
 
งานแถลงข่าว "ท้าตะลุยชิมอาหาร เปิดประสบการณ์ท่องเที่ยวเชียงใหม่"

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานเชียงใหม่ ร่วมกับ ชมรมภัตตาคารและร้านอาหารเชียงให

รายละเอียด
 
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่จังหวัดนครสวรรค์

ชมรมภัตตาคารและร้านอาหารจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสหมิตรเชียงใหม่ นำซาลาเปา

รายละเอียด
 
หน้า | 1 2